Działalność w Łodzi

Adres kontaktowy Lectorium Rosicrucianum w Łodzi:

skr. poczt. 956 00-950 Warszawa

email: lodz@rozokrzyz.pl

Adres: 
ulica Łagiewnicka 54/56,
91-456 Łódź,
budynek BCB, sala 9.17 budynek B