Działalność w Gdańsku

Adres kontaktowy Lectorium Rosicrucianum w Gdańsku:

ul. Wł. Andersa 26, 75-016 Koszalin

e-mail: gdansk@rozokrzyz.pl

Adres: 
Siedziba NOT, ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk