Działalność w Bydgoszczy

Kontakt z Lectorium Rosicrucianum w Bydgoszczy:

e-mail: koszalin@rozokrzyz.pl

Adres: 
Izba Rzemieślnicza, ul. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz