Centrum we Wrocławiu

Adres Lectorium Rosicrucianum we Wrocławiu:
ul. Wandy 7 m 11

Adres do korespondencji:
ul. Wandy 7 m 11
53-320 Wrocław
e-mail: wroclaw@rozokrzyz.pl