Centrum w Warszawie

Adres Lectorium Rosicrucianum w Warszawie:
ul. Inżynierska 3 m. 5

Adres do korespondencji:
skr. poczt. 956
00-950 Warszawa
e-mail: warszawa@rozokrzyz.pl