Centrum w Krakowie

Adres kontaktowy Lectorium Rosicrucianum w Krakowie:

ul.Augustiańska 18/22 , 31-064 Kraków

Adres Korespondencyjny:

skr. poczt. 14 30-960 Kraków

email: krakow.rozokrzyz@gmail.com