Centrum w Koszalinie

Adres kontaktowy Lectorium Rosicrucianum w Koszalinie:

ul. Gen. Wł. Andersa 26 II p.

75-626 Koszalin;

e-mail: koszalin.rozokrzyz@gmail.com 

tel. 94/346 54 29