Centrum w Katowicach

Adres Lectorium Rosicrucianum w Katowicach:
ul. 3 Maja 24/7

Adres do korespondencji:
skr. poczt. 233 
40-952 Katowice
e-mail: katowice@rozokrzyz.pl