Tajemnica życia i śmierci, Jan van Rijckenborgh

Tajemnica życia i śmierci  przybliża zagadnienie reinkarnacji z punktu widzenia niespotykanego dotąd w literaturze ezoterycznej. Wyjaśnia fundamentalne znaczenie faktu uświadomienia sobie różnicy pomiędzy śmiertelną częścią w nas, ego, a nieśmiertelną, mikrokosmosem. Jan van Rijckenborgh pokazuje, w jaki sposób my - śmiertelnicy - otrzymaliśmy wspaniałą możliwość przyczynienia się do wyzwolenia mikrokosmosu z natury śmierci i jak świadomie możemy współuczestniczyć w jego wiecznym trwaniu - nieśmiertelności.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://www.rozekruispers.pl/index.php/site/book/24