Siedem Głosów Mówi, Catharose de Petri

Szata róży musi być utkana poprzez poświęcenie miłości, poświęcenie służebnej miłości.  Wyrzeczenie sie siebie i tęsknota do niebiańskiego domu to nie wszystko;  nie, wraz z tym i za tym musi nastąpić pełna poświęcenia służba dla ludzkości.  Gdzie ?  W świecie wyzwolonych ?  Nie, w świecie cierpiących !  Taki służebnik ludzkości wypełnia plan ratunkowy w pełni,  zwyciężając wszystko dzięki poświęceniu miłości.   Dlatego  zostanie odziany w szatę ze złota.

Ten mały zbiór przemów Catharose de Petri ukazuje pierwsze kroki konieczne do przezwyciężenia egocentrycznego  "ja". 
Wyjaśnia w jaki sposób – dzięki silnie działającej radiacji przebudzonej Boskiej Iskry w nas – może rozpocząć się wewnętrzny proces budowania nowej Duszy.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://www.rozekruispers.pl/index.php/site/book/21