Blog

Gnoza

Za praojca alchemii uchodzi wśród średniowiecznych alchemików Hermes Trismegistos, „Hermes Trzykroć Wielki": wielki Duchem, Duszą Duchową i osobowością przenikniętą Duchem.

Siła Róży

Królestwo Boga jest w was. Każda prawdziwa zmiana w materialnym świecie wynika z działań ludzi, którzy odkryli i zaczęli żyć według tej potężnej wewnętrznej prawdy. Albowiem kiedy prawdziwy cel góruje ponad wszystkim innym, wtedy rzeczy ulegają przemianie.

Tabula Smaragdina

To jest prawdziwe! To jest pewne! To jest pełną Prawdą! To co na dole, równe jest temu, co na górze, a to co na górze, równe jest temu, co na dole, by dokonały się cuda Jedynego. I tak jak wszystkie rzeczy stały się z Jedynego przez pośrednictwo, tak też wszystkie one zrodziły się z tego Jedynego przez przeniesienie.

Strony