Blog

Dzieci Boga

Na początku Bóg stworzył niebo i Świętą Ziemię i gdy ujrzał, że wszystko było doskonałe, Bóg stworzył ludzi. Stworzył ich na swój obraz i podobieństwo i dał ludziom jako miejsce zamieszkania doskonałą i Świętą Ziemię.
Bóg był ojcem ludzi, ludzie byli jego dziećmi.

Gnoza

Za praojca alchemii uchodzi wśród średniowiecznych alchemików Hermes Trismegistos, „Hermes Trzykroć Wielki": wielki Duchem, Duszą Duchową i osobowością przenikniętą Duchem.

Siła Róży

Królestwo Boga jest w was. Każda prawdziwa zmiana w materialnym świecie wynika z działań ludzi, którzy odkryli i zaczęli żyć według tej potężnej wewnętrznej prawdy. Albowiem kiedy prawdziwy cel góruje ponad wszystkim innym, wtedy rzeczy ulegają przemianie.

Strony